top of page

Progresívne ženy - Progresívne Slovensko / Spolu
Commercial

Director: Gregor Valentovič
Production: Dominik Szombath

Duration: 2 min 30 s
Year: 2020

Camera: Arri Alexa Mini
Lenses: Sigma Art Lenses

bottom of page