THE QUARTER

 

/

 

vZNIK ŠTVRTE

Still photography project about the emerging of a new modern quarter located between the Nivy district and the Danube river in Bratislava.

Fotografický projekt o novej modernej štvrti vznikajúcej medzi Nivami a riekou Dunaj

v Bratislave.